Tham khảo chiều cao, cân nặng, độ dài con cu của tụi mày

TrienChjeu

Nam Hiệp
1m75, 55kg, 14cm... đủ dùng

vX7Dv8B.jpg

I1wYOwP.jpg
 

rapping your mother

Tôi là 1 thằng mặt lồn
Đĩ mẹ xamer cu toàn 15cm mà Đông Lào vẫn top cu ngắn nhất thế giới. Ae xamer éo gánh nổi à.
 
Top