Live Càng ngày tao càng ghét thằng lồn bóng chó Betapbay. Tao có nên vô Sài Gòn chém chết mẹ nó không?

Chém chết mẹ thằng Betapbay


  • Total voters
    128

Mr.Survivor

Địt xong chạy
Vote xiên
:hell_boy:

Chúc mày ra tay nhanh lẹ.
 

Sâu thêm chút nữa

Top